[1]
พรมจวง ณ., เหล็กสูงเนิน น. and ตอเงิน พ. 2019. การเปิดปากใบในรอบวันของพรรณไม้ที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศในเขตเมือง บริเวณอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Thai Journal of Science and Technology. 8, 4 (May 2019), 386–397. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.46.