[1]
เขื่อนเพชร ก., จันทร์ศรีบุตร ณ. and ลิขิตสิทธิกุล ภ. 2019. การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตข้าวพองเคลือบสารละลายไรซ์เบอร์รี่. Thai Journal of Science and Technology. 8, 4 (May 2019), 411–428. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.48.