[1]
มณีเนตร ฐ., ธนานันต์ ธ. and ธนานันต์ น. 2019. การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตาด้วยเครื่องหมายสก๊อต. Thai Journal of Science and Technology. 8, 5 (Jun. 2019), 544–551. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.59.