[1]
สุขขะ ก., สมปาก เ., ธนานันต์ ธ., ศากยวงศ์ น. and เจียรนัยกุล น. 2019. การคัดแยกแบคทีเรียจากน้ำย้อมครามในหม้อย้อมและดินบริเวณย้อมครามเพื่อประยุกต์ใช้ในการย้อมและบำบัดน้ำเสีย. Thai Journal of Science and Technology. 8, 5 (Jun. 2019), 552–564. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.60.