[1]
เอกศิริพงษ์ พ. and จิรขจรกุล ส. 2014. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่. Thai Journal of Science and Technology. 3, 3 (Aug. 2014), 148–159. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2014.9.