[1]
เบี้ยทอง ว. and ศรีชนะ ด. 2019. การพัฒนาคุณค่าทางโภชนะของรำสกัดน้ำมันเพื่อเป็นอาหารสัตว์ด้วยยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์. Thai Journal of Science and Technology. 8, 6 (Dec. 2019), 633–641. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.66.