[1]
หนูสวัสดิ์ ก., พิชกรรม ณ., บุญกอแก้ว พ. and พิชกรรม อ. 2019. การประเมินสภาพการขาดน้ำของไม้ประดับบางชนิดสำหรับสวนหลังคา. Thai Journal of Science and Technology. 8, 6 (Dec. 2019), 650–659. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.68.