[1]
ชูวงษ์วัฒนะ ณ., โอสถศิลป์ น. and อัครประถมพงศ์ ป. 2019. การลดข้อบกพร่องจากการใช้บรรจุภัณฑ์ลดน้ำหนักในกระบวนการบรรจุน้ำยาบ้วนปาก. Thai Journal of Science and Technology. 8, 6 (Dec. 2019), 669–678. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2019.70.