[1]
แผ้วบาง อ. and สินสมบูรณ์ทอง ส. 2020. การปรับความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยการจำแนก 5 วิธี. Thai Journal of Science and Technology. 9, 4 (Oct. 2020), 418–435. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2020.46.