[1]
สุรัตนเมธากุล ป. and สินสมบูรณ์ทอง ส. 2021. Factors Affecting Households Expenditure in Central Region by Income Groups. Thai Journal of Science and Technology. 10, 2 (Sep. 2021). DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2021.11.