[1]
จิตดิลกธรรม ว. , จิระเกียรติกุล เ. and ทีรฆฐิติ ธ. 2021. Protoplast Isolation from In Vitro Leaf of Pineapple (Ananas comosus) cv. Phulae. Thai Journal of Science and Technology. 10, 2 (Sep. 2021). DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2021.15.