[1]
วสุวัฒนกุล ว., จิระเกียรติกุล เ. and หาระโคตร พ. 2021. การตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวสำหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในสายพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษโดยวิธี Line x Tester. Thai Journal of Science and Technology. 9, 6 (May 2021), 799–810. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2020.82.