[1]
ธัญสิริวรรธน์ ธ., ปราณีตพลกรัง เ., กาวิชา ป., ทัศนัส ณ. and คำโฮง ส. 2021. ผลของความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีต่อการเจริญของยอดอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่เลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราว. Thai Journal of Science and Technology. 9, 6 (May 2021), 821–831. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2020.84.