[1]
กาวิชา ป., นาติโน ว., พัฒนาสันต์ ว. and แสงดี อ. 2021. การพัฒนาชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ดเพื่อการควบคุมโรคเหี่ยวเหลืองของมะเขือเทศ. Thai Journal of Science and Technology. 9, 6 (May 2021), 832–843. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2020.85.