[1]
ธนานันต์ น., ปาลวัฒน์ ณ., บัวบาน ศ., ศากยวงศ์ น. and ธนานันต์ ธ. 2021. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชครามสกุล Indigofera ด้วยลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 และชิ้นดีเอ็นเอระหว่างยีน trnH กับ psbA. Thai Journal of Science and Technology. 9, 6 (May 2021), 844–853. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2020.86.