[1]
สติปัฏฐาน อ., ปิยพิทยานันต์ ช., เจริญรัตน์ เ. and สุขุมศิริชาติ ว. 2021. การพัฒนาอาหารสำหรับเพาะเลี้ยง Escherichia coli DH5 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพให้ได้เซลล์ที่มีความหนาแน่นสูง. Thai Journal of Science and Technology. 9, 6 (May 2021), 864–875. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2020.88.