[1]
เตชะศีลพิทักษ์ ธ., วงศ์ชาวจันท์ เ., สาตรา อ. and จันจุฬา ณ. 2016. การชักนำให้เกิดเตตราพลอยด์ในแววมยุราลูกผสมและการเปลี่ยนแปลงลักษณะสัณฐานวิทยา. Thai Journal of Science and Technology. 5, 1 (May 2016), 56–66. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2016.3.