[1]
คลิ้งทอง ป., ศรีพิจิตต์ ป., เกิดผล ร. and ศรีวงศ์ชัย ธ. 2016. การถ่ายทอดลักษณะความยาวของเมล็ดในการผสมข้ามระหว่างข้าวอินดิกากับข้าวจาปอนิกา. Thai Journal of Science and Technology. 5, 2 (Aug. 2016), 144–149. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2016.14.