[1]
ธนานันต์ ธ., พันธ์รูปท้าว จ. and ธนานันต์ น. 2016. การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสมด้วยไอเอสเอสอาร์. Thai Journal of Science and Technology. 5, 2 (Aug. 2016), 181–189. DOI:https://doi.org/10.14456/tjst.2016.18.