(1)
จันจุฬา ณ. อิทธิพลของแสงสีต่อการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ. Thai J. Sci. Technol. 2013, 2, 53-59.