(1)
อำนวยสิน น.; เสือชุมแสง ณ.; เจริญรัตน์ เ. การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพกทินจากเปลือกกล้วยหอมทองด้วยกรดไฮโดรคลอริกและกรดซิตริก. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 481-490.