(1)
ปรโลกานนท์ พ.; อธินุวัฒน์ ด.; บุณณดากุล จ. ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิดผงผสมน้ำ ที่ผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ควบคุมโรคแคงเกอร์ของมะนาว ภายใต้สภาพแปลงเกษตรขนาดใหญ่. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 491-515.