(1)
ตักเตือน ส.; เตชะศีลพิทักษ์ ธ.; สุขประเสริฐ พ.; พิริยะภัทรกิจ อ.; บาลลา น. ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายในสภาพปลอดเชื้อ. Thai J. Sci. Technol. 2018, 7, 605-613.