(1)
แก้วนาบอน ก.; เตชะศีลพิทักษ์ ธ.; จารุวัฒนพันธ์ ท.; จันจุฬา ณ.; บาลลา น. การชักนำให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 138-145.