(1)
โทปุญญานนท์ น.; อุตตมะ น.; แก้วดำ ธ. ปัจจัยที่มีผลต่อระบบขยายพันธุ์สตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 ในสภาพปลอดเชื้อ. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 176-189.