(1)
เรืองรุ่งชัยกุล ธ.; อ่วมกระทุ่ม ส. รถสามล้ออเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 200-211.