(1)
ผลานิสงค์ ค.; ไตรสุรัตน์ ย.; ภูมิภาคพันธ์ น.; ศุขเฉลิม ด.; โภฌชงค์ ส. แบบจำลองพื้นที่การใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทิงและช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 116-126.