(1)
หาระโคตร พ.; พวงจิก ธ.; ทะบันหาร ส. ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและการตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาในน้ำจากลำไผ่พันธุ์นวลราชินี (Dendrocalamus Sericeus Munro) และกิมซุง (Bambusa Beecheyana). Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 355-366.