(1)
หนูสวัสดิ์ ก.; พิชกรรม ณ.; บุญกอแก้ว พ.; พิชกรรม อ. การประเมินสภาพการขาดน้ำของไม้ประดับบางชนิดสำหรับสวนหลังคา. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 650-659.