(1)
ชูวงษ์วัฒนะ ณ.; โอสถศิลป์ น.; อัครประถมพงศ์ ป. การลดข้อบกพร่องจากการใช้บรรจุภัณฑ์ลดน้ำหนักในกระบวนการบรรจุน้ำยาบ้วนปาก. Thai J. Sci. Technol. 2019, 8, 669-678.