(1)
ปัณณานุสรณ์ ศ.; ม่วงสุนทร ณ. . Biofilm Formation and Hydrophobicity of Candida Parapsilosis. Thai J. Sci. Technol. 2021, 10.