(1)
บุษบา ก.; สุดสายสาคร ม. .; เตชะพรสิน ภ.; โกมลทองทิพย์ ส. Comparison of the Prediction of the First Class Automobile Insurance Renewal Between Random Forest Model. Thai J. Sci. Technol. 2021, 10.