(1)
วสุวัฒนกุล ว.; จิระเกียรติกุล เ.; หาระโคตร พ. การตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวสำหรับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในสายพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษโดยวิธี Line X Tester. Thai J. Sci. Technol. 2021, 9, 799-810.