ศรีช่วย ป., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., วงศ์ชาวจันท์ เ., พัฒนเกียรติ ส., & พิริยะภัทรกิจ อ. (2018). ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อข้อมันเทศประดับเลื้อยในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, 7(3), 239–248. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.24