แย้มสุดใจ จ., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., สุขประเสริฐ พ., พัฒนเกียรติ ส., & พิริยะภัทรกิจ อ. (2018). การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์พิทูเนียดอกใหญ่โดยวิธีการผสมข้ามและทดสอบลูกผสมโดยการปักชำ. Thai Journal of Science and Technology, 7(3), 249–260. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.4