จันจุฬา ณ. (2013). อิทธิพลของแสงสีต่อการงอกของเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, 2(1), 53–59. https://doi.org/10.14456/tjst.2013.23