เรียนสุทธิ์ ว. (2018). การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์ราคาส้มเขียวหวานโดยวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง. Thai Journal of Science and Technology, 7(5), 460–470. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.43