อำนวยสิน น., เสือชุมแสง ณ., & เจริญรัตน์ เ. (2018). การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพกทินจากเปลือกกล้วยหอมทองด้วยกรดไฮโดรคลอริกและกรดซิตริก. Thai Journal of Science and Technology, 7(5), 481–490. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.45