ปรโลกานนท์ พ., อธินุวัฒน์ ด., & บุณณดากุล จ. (2018). ชีวภัณฑ์อารักขาพืชสูตรใหม่ชนิดผงผสมน้ำ ที่ผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อใช้ควบคุมโรคแคงเกอร์ของมะนาว ภายใต้สภาพแปลงเกษตรขนาดใหญ่. Thai Journal of Science and Technology, 7(5), 491–515. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.46