เวียงวะลัย ห., & ภูวงษ์ ก. (2018). ผลของแป้งถั่วแดงที่ทดแทนแป้งสาลีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหมั่นโถว. Thai Journal of Science and Technology, 7(5), 534–543. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.48