ตักเตือน ส., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., สุขประเสริฐ พ., พิริยะภัทรกิจ อ., & บาลลา น. (2018). ผลของรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันต่อบานไม่รู้โรยลูกผสมพันธุ์กลายในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, 7(6), 605–613. https://doi.org/10.14456/tjst.2018.59