เนียมจันทร์ น., ใหญ่ประเสริฐ ช., & ศิริสถิตย์กุล ช. (2019). ความหนาแน่นฟลักซ์จากแม่เหล็กถาวรในต้นแบบตู้เย็นแม่เหล็กที่มีโรเตอร์แม่เหล็กอ่อน. Thai Journal of Science and Technology, 8(1), 1–9. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.1