เหลาพะวัง ส., ชุมภูคำ เ., นะมิกิ อ., เมฆตรง ว., & กฤษณพุกต์ ก. (2019). ผลของแคลเซียมโบรอนและจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตพลับพันธุ์ฟูยู. Thai Journal of Science and Technology, 8(1), 10–19. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.2