แก้วนาบอน ก., เตชะศีลพิทักษ์ ธ., จารุวัฒนพันธ์ ท., จันจุฬา ณ., & บาลลา น. (2019). การชักนำให้เกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นลินเดอร์เนียในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, 8(2), 138–145. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.23