โทปุญญานนท์ น., อุตตมะ น., & แก้วดำ ธ. (2019). ปัจจัยที่มีผลต่อระบบขยายพันธุ์สตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 ในสภาพปลอดเชื้อ. Thai Journal of Science and Technology, 8(2), 176–189. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.27