เรืองรุ่งชัยกุล ธ., & อ่วมกระทุ่ม ส. (2019). รถสามล้ออเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์. Thai Journal of Science and Technology, 8(2), 200–211. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.29