ผลานิสงค์ ค., ไตรสุรัตน์ ย., ภูมิภาคพันธ์ น., ศุขเฉลิม ด., & โภฌชงค์ ส. (2019). แบบจำลองพื้นที่การใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทิงและช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ. Thai Journal of Science and Technology, 8(2), 116–126. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.50