บุนนาค ส., พวงจิก ธ., & บุญยืน ส. (2019). คุณภาพด้านพลังงานของไม้ไผ่กิมซุ่ง (Bambusa beecheyana) ที่อายุการเติบโตต่างกัน. Thai Journal of Science and Technology, 8(3), 250–257. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.34