สุขจิตร ส., สกูลสิงหาโรจน์ ช., เข็มกลัดเงิน น., & นนทสวัสดิ์ศรี เ. (2019). การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์เพื่อตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดระหว่างปทุมมาและกระเจียว. Thai Journal of Science and Technology, 8(3), 287–299. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.37