คาชิมา ศ., ธนานันต์ ธ., & ขจรผดุงกิตติ ย. (2019). การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยจีโนม AAA ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี. Thai Journal of Science and Technology, 8(3), 300–308. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.38